Võ Lâm Loạn Thế Phiên Bản 20 Phái

  • Võ Lâm Loạn Thế Phiên bản 20 phái
  • Phiên bản 21 phái đang được hoàn thiện và sớm update
  • Tài khoản game và tài khoản web là 2 tài khoản khác nhau. Sử dụng facebook để đăng ký tài khoản web.
  • Tài khoản web dùng để thực hiện nạp thẻ bằng phương thức chuyển khoản và đăng ký link tải IOS VIP.
Tình hình IOS đang diễn biến xấu như COVID-19 vậy nên anh em tranh thủ tải IOS thường khi còn sống. Nếu chết anh em chỉ cần thực hiện các bước sau để vào game:
  1. Bật chế độ máy bay
  2. Vào game đợi load xong màn hình chào
  3. Tắt chế độ máy bay
  4. Done!
Close Menu